o skle a cestě

SklArtie - Stanislav Klváček

Vystudoval chemii a po velkou část života pracoval v analytické laboratoři. Má však tvořívou duši a tak současně s profesí chemika jej provází i fotografická tvorba a zájem o ušlechtilé fotografické techniky z přelomu 19. a 20. století a jiné experimenty spojené s fotografií (např. camera obscura). V době, kdy odchází z rušené laboratoře, začíná experimentovat i s technikou spékaného skla - fusingem a začíná se tomuto způsobu zpracování skla věnovat.

Výsledná díla jsou pak použita jako podklad pro hodiny, drobné obrázky jako šperky a u velkých dochází i k propojení s fotografií

"Každá práce prochází pecí. Často i vícekrát, dvakrát, třikrát a třeba i pětkrát, když je to nutné. Zahřáté na teplotu kolem 800 stupňů Celsia. Tam se taví, formuje a spojuje ve výsledný obraz. Výsledek se sice dá předvídat, ale nikdy stoprocentně. Proto je otevírání pece a první setkání s hotovým obrazem pro mne tak vzrušující..."

Stanislav Klváček